EURASIA REIYUKAI SONG COLLECTION1. Samjhana Sada Purkhako (Nepali) View Lyrics


2. Auo Sathi Sangai Badhau (Nepali) View Lyrics


3. Auo Sathi Sangai Badhau (Hindi) View Lyrics


4. Aashako Tara (Nepali) View Lyrics


5. Aashako Tara (Hindi) View Lyrics


6. Eurasia Reiyukai (English) View Lyrics


7. Dhurba Tara (Nepali) View Lyrics


8.Muskan (Nepali) View Lyrics


9. Sthirmati(Nepali) View Lyrics


10. Myoichikai (Nepali) View Lyrics


11. Myoichikai (Hindi) View Lyrics


12. Myoichikai(Bengali) View Lyrics


13. Youth (English) View Lyrics


14. Millennium (English) View Lyrics


Natural Calamity
Eurasia Reiyukai Songs
EUR Photo Gallery
EUR Video Gallery
View Publication
View Application